VĮ „Pieno tyrimai“ misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys


Misija - būti centrine akredituota nešališka tyrimų laboratorija, atliekančia žalio pieno sudėties ir kokybės tyrimus visiems šalies pieno gamintojams, parduodantiems pieną (atsikaitymui už superkamą pieną, pieno saugos ir kokybės stebėsenai) ir kontroliuojantiems gyvulius (veislininkystės sistemai) bei teikiančia kitas aktualias pieno sektoriui paslaugas.

Vizija - būti Europos Sąjungos šalių lygio centrine akredituota nešališka tyrimų laboratorija, diegiančia technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką, ir siekiančia konkurencinio pranašumo. Glaudžiai bendradarbiauti su šalies, Europos Sąjungos ir kitų valstybių tyrimų laboratorijomis, centrais ir kitomis institucijomis, dalyvauti pienininkystės sektoriaus tarptautinių organizacijų veikloje.

Vertybės - vadovybė ir darbuotojai įsipareigoja dirbti pagal gerą profesinę praktiką, siekti užsakovo patenkinimo kokybiškai atliekamais nešališkais tyrimais, harmoningai bendradarbiauti ir įtraukti visus įmonės partnerius, darbų užsakovus į įmonės kokybės politikos vykdymą ir šalies pieno tyrimų sistemos stiprinimą ir tobulinimą, naujų pažangesnių technologijų diegimą.


 
Kopijuoti, platinti be VĮ „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA